header

 

Dubbelkommandobil vad är det?

Vi har i flera år pratat om att skapa förutsättningar för funktio-nshindrade att kunna prova på att köra en tävlingsbil. Under åren har tanken växt fram - vi bygger en bil med dubbel-kommando!

Sagt och gjort under senaste året har projektet tagit fart och vi är nu i det läget att vi bygger en vw Golf med dubbla rattar och dubbelt med broms koppling och gas, vi kommer att bygga den efter folkracereglerna men med några avsteg utan att för den skull tumma på säkerheten, vi kommer inte att tävla med den här bilen.

Vi har sökt stöd från olika organisationer och i dagsläget har vi Svenska Bilsportförbundet med och stöttar ekonomiskt, vi har även lokala företag med och stöttar, bland annat Fagerberg Auto i Grangärde som ställt upp med bilen, vi hoppas givetvis att fler företag ställer upp då vi ser detta som ett projekt som får bil-sporten att bli bredare och ge fler vuxna och ungdomar möjlig- heter att prova på.